Tanítás

Mit és hogyan tanítunk?

Az oktatás elsődleges célja a magyar származásnyelvű gyerekek és fiatalok nyelvhasználatának fejlesztése szóban és írásban. Másik fő feladatunknak alapvető ismeretek átadását tekintjük a magyar irodalom, történelem és kultúra területeiről.

Pedagógiai és oktatási módszereink, illetve tananyagaink kidolgozásánál a legkorszerűbb elveket követjük és messzemenően figyelembe vesszük a kétnyelvűségkutatás tudományos eredményeit. Szakképzett óvónőink, tanítóink és tanáraink egy közös koncepció alapján dolgozzák ki óraterveiket.

Az iskolai csoportokban a lehető legdifferenciáltabb oktatásra törekszünk, mivel a gyerekek és fiatalok magyar nyelvi kompetenciája nagyon széles skálán mozog. Életkor szerint 2-3 évfolyamonként egy alacsonyabb és egy magasabb nyelvi szintű csoportban oktatjuk őket.

Óvodai foglalkozások

 Az óvodai foglalkozásokon feladatunknak tekintjük a magyar nyelvi kifejezőkészség, a nyelvi kreativitás fejlesztését és a szókincs sokoldalú bővítését. Mindezt nyelvközpontú játékok, mondókák, dalok, mesék, mesejelenetek dramatizálása és bábozás segítségével érjük el. De ugyanennek a célnak a szolgálatába állítjuk a mozgásos játékokat, a rajzolást és a kézmüves tevékenységeket is. Tematikánk a természethez, évszakokhoz, ünnepekhez kötődik, így a tapasztalat által jobban elmélyíthetjük az aktuális szókincset.

Írni és olvasni tanulók (6-7 évesek)

Az iskolát kezdő korosztály számára a nyelvi fejlesztés súlypontját a szóbeli és játékos tevékenységre helyezzük. Mesékkel, versekkel, dalokkal, nyelvi játékokkal segítjük elő a differenciált nyelvhasználat fejlődését és a szókincs bővülését. Emellett fokozatosan, iskolai ismereteik gyarapodását kiegészítve megismertetjük a gyerekeket a magyar betű- és hangrendszerrel. Ezáltal kialakítjuk bennük a nyelvek különbségeire való reflektálás készségét.

Kisiskolások (7-10 évesek)

Az írni és olvasni már tudó kisiskolások oktatásában a szóbeli készségfejlesztés mellett szerepet kap az írás és olvasás gyakorlása is. Ennél a korosztálynál is a játékos, kreativítást fejlesztő feladatokra helyezzük a hangsúlyt. A nyelvi kifejezőeszközök és a szókincs bővítését dalok, rövidebb irodalmi szövegek és szövegrészletek segítségével kívánjuk elérni.

Nagyobb gyerekek és fiatalok (11-18 évesek)

A magyar nyelvi kifejezőkészség írásbeli és szóbeli fejlesztését a nagyobbaknál is életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelő nyelvi és kulturális ismeretek közvetítésén keresztül szeretnénk elérni. Az órákat három fő súlypont szerint strukturáljuk:

  • szisztematikusan tanítjuk a magyar nyelv nyelvtani rendszerét, ösztönözzük a német és a magyar működésének összehasonlítását
  • több órán keresztül foglalkozunk egy-egy témakörrel, amely elsősorban irodalmi szövegekre, szövegrészletekre épül
  • felhasználjuk a diákok aktuális nyelvi, kulturális és országismereti élményeit, vagy ezek bővítésére ösztönözzük öket

A és B szint

Mivel a gyerekek és fiatalok magyar nyelvtudása nagyon széles skálán mozog, korosztályonként létrehozunk egy alacsonyabb és egy magasabb szintű csoportot.

Magyar nyelv kezdőknek

Olyan gyerekek és fiatalok számára is indítunk csoportokat, akik nem tudnak magyarul, de akiknek a családja származás vagy más ok miatt kötődik a magyar nyelvhez és kultúrához. Az ő számukra a magyart idegen nyelvként tanítjuk, de a nyelvoktatás mellett alapvető ország- és kultúraismereti tartalmak átadását, valamint a nyelvi és kulturális kötődés kialakítását, illetve erősítését is célozzuk.

Kinek a jelentkezését várjuk?

Magyar származásnyelvűek

Várjuk azok jelentkezését, akik mindkét vagy egyik szülőjüktől, esetleg nagyszüleiktől tanultak magyarul és nyelvtudásukat szeretnék megtartani ill. továbbfejleszteni, szívesen bővítenék a magyar kultúrával kapcsolatos ismereteiket és érdeklődnek a magyar irodalom és történelem iránt.

Magyarul nem beszélők

A magyar népcsoporthoz tartozó, de magyarul nem beszélő diákok számára külön magyar nyelvtanfolyamokat indítunk, melyeken a nyelv elsajátítása mellett alapvető kulturális ismereteket is szerezhetnek.

Miért fontos a származásnyelv megőrzése és fejlesztése?

Mert a kétnyelvűség

  • Elősegíti a kreatív gondolkodást
  • Fejleszti a kommunikációs készséget
  • Előnyt jelent más idegen nyelvek tanulásánál
  • Jobb elhelyezkedési lehetőségekhez juttat a munkaerőpiacokon egész Európában

Az egész társadalom számára hasznot jelent a kétnyelvűek szélesebb kulturális tapasztalata és a különbözőség iránti nagyobb toleranciája. A kétnyelvű emberek híd-szerepet töltenek be országok és kultúrák között, és jobban meg tudnak felelni a mobilitásra és a határok minél könnyebb átjárhatóságára vonatkozó modern európai törekvéseknek.

Milyen tanfolyamokra lehet jelentkezni?

 

Heti oktatás

hetente egyszer, hétfő-péntek d.u. (6-tól 18 éves korig)

Szombati oktatás

kéthetente 9.30-11.30 vagy 13.30-15.30    (3-tól 18 éves korig)

írni és olvasni tanulók óvodai foglalkozás (havonta 4x délelött)
kisiskolások (7-10 évesek) írni és olvasni tanulók (6-7 évesek)
11-12 évesek, A és B szint elemi iskolások (7-10 évesek), A és B szint
13-14 évesek, A és B szint 11-14 évesek, A és B szint
15-16 évesek, A és B szint 15-18 évesek, A és B szint
17-18 évesek, A és B szint
A csoportokat az évnyitó és az első szülői értekezlet után, szeptember második hetében osztjuk be, melynél lehetőség szerint figyelembe vesszük a gyerekek időbeosztását is.

Minden korosztálynál arra törekszünk, hogy

* a tanulási folyamatot minél színesebbé tegyük hang- és filmfelvételek, interaktív feladatok, játékok és kreatív házi feladatok segítségével

* a tananyag életkorukkal és érdeklődésükkel összhangban álljon

* a csoportok jól működő közösségekké váljanak, és a gyerekek/fiatalok örömmel vegyenek részt a foglalkozásokon.

Mennyibe kerül a tanfolyam?
A BMI az osztrák és magyar állam támogatásában részesül, ezért az oktatás ingyenes
Adományokat szívesen elfogadunk és előre is köszönjük
Reklámok
Kategória: Tanítás | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s