Magyar anyanyelvi 12 – 14 évesek

A magyar nyelvi kifejezőkészség írásbeli és szóbeli fejlesztését a nagyobbaknál is életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelő nyelvi és kulturális ismeretek közvetítésén keresztül szeretnénk elérni. Az órákat három fő súlypont szerint strukturáljuk:

  • szisztematikusan tanítjuk a magyar nyelv nyelvtani rendszerét, ösztönözzük a német és a magyar működésének összehasonlítását
  • több órán keresztül foglalkozunk egy-egy témakörrel, amely elsősorban irodalmi szövegekre, szövegrészletekre épül
  • felhasználjuk a diákok aktuális nyelvi, kulturális és országismereti élményeit, vagy ezek bővítésére ösztönözzük öket

Időpont: Keddenként 17:00-18:30

Helyszín: A Központi Szövetség szerkesztősége  (1010 Schwedenplatz 2, 1. emelet, 8-as ajtó)

Foglalkozásvezető: Lengyel Melinda

Elérhetőséglengyel.melinda@aon.at


Der Elternbeitrag beträgt für alle Ungarisch-Kurse und den Kindergarten €100 pro Semester (für Geschwister €70). Über weitere Spenden freuen sich die MitarbeiterInnen der Wiener Ungarischen Schule.
Az anyanyelvi oktatás és az óvoda költségeihez félévenként 100€ hozzájárulást kérünk a szülőktől (testvérek esetén 70€). Minden további támogatást és segítséget szívesen fogadunk.

BMI Elternverein

IBAN: AT82 3200 0099 1164 4168

BIC: RLNWATWW