Magyar anyanyelvi 10-14 évesek

 

A magyar nyelvi kifejezőkészség írásbeli és szóbeli fejlesztését a nagyobbaknál is életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelő nyelvi és kulturális ismeretek közvetítésén keresztül szeretnénk elérni. Az órákat három fő súlypont szerint strukturáljuk:

    • szisztematikusan tanítjuk a magyar nyelv nyelvtani rendszerét, ösztönözzük a német és a magyar működésének összehasonlítását
    • több órán keresztül foglalkozunk egy-egy témakörrel, amely elsősorban irodalmi szövegekre, szövegrészletekre épül
    • felhasználjuk a diákok aktuális nyelvi, kulturális és országismereti élményeit, vagy ezek bővítésére ösztönözzük öket

Időpont: Havonta kétszer szombaton 14:00-15:45-ig

Szeptember 28
Október 12. 26.( Tökfesztivál)
November 9. 23. 30.(Advent)
December 7.(Mikulás) 14.
Január 11. 25.

Helyszín: A Bécsi Magyar Iskola nagyterme (1010 Schwedenplatz 2, 1. emelet, 9-es ajtó)

Foglalkozásvezető: Kiss Ágnes

Elérhetőségkiss.agnes71@gmail.com

Az anyanyelvi oktatás és az óvoda költségeihez félévenként 70€ hozzájárulást kérünk a szülőktől (testvérek esetén 50€). Minden további támogatást és segítséget szívesen fogadunk.

Der Elternbeitrag beträgt für alle Ungarisch-Kurse und den Kindergarten €70 pro Semester (für Geschwister €50). Über weitere Spenden freuen sich die MitarbeiterInnen der Wiener Ungarischen Schule.

BMI Elternverein

IBAN: AT82 3200 0099 1164 4168

BIC: RLNWATWW