Magyar anyanyelvi 6-10 évesek I.

 

Az írni és olvasni már tudó kisiskolások oktatásában a szóbeli készségfejlesztés mellett szerepet kap az írás és olvasás gyakorlása is. Ennél a korosztálynál is a játékos, kreativítást fejlesztő feladatokra helyezzük a hangsúlyt. A nyelvi kifejezőeszközök és a szókincs bővítését dalok, rövidebb irodalmi szövegek és szövegrészletek segítségével kívánjuk elérni.

Időpont: Havonta kétszer, szombaton 10:00-11:45-ig
(január 21.,28.
február 18.,25.
március 11.,25.
április 1. szavalóverseny
április 8., 22.
május 6.,20.
június 10.)

Helyszín: A Központi Szövetség szerkesztősége (1010 Schwedenplatz 2, 1. emelet, 8-as ajtó)

Foglalkozásvezető: Kiss Ágnes

Az anyanyelvi oktatás és az óvoda költségeihez félévenként 70€ hozzájárulást kérünk a szülőktől (testvérek esetén 50€). Minden további támogatást és segítséget szívesen fogadunk.

Der Elternbeitrag beträgt für alle Ungarisch-Kurse und den Kindergarten €70 pro Semester (für Geschwister €50). Über weitere Spenden freuen sich die MitarbeiterInnen der Wiener Ungarischen Schule.

BMI Elternverein

IBAN: AT82 3200 0099 1164 4168

BIC: RLNWATWW