Magyar anyanyelvi 1.-4. osztály

Az 1. osztályosok megismerkednek a magyar hangokkal és betűkkel. Az írni és olvasni már tudó kisiskolások oktatásában a szóbeli készségfejlesztés mellett szerepet kap az írás és olvasás gyakorlása is. Ennél a korosztálynál is a játékos, kreativítást fejlesztő feladatokra helyezzük a hangsúlyt. A nyelvi kifejezőeszközök és a szókincs bővítését dalok, rövidebb irodalmi szövegek és szövegrészletek segítségével kívánjuk elérni.

Időpont: 
Szerda 15:35 – 16:45
Csütörtök 15:35 – 16:45

Helyszín:  XXII. GTVS Wulzendorfstraße 1

Foglalkozásvezető: Schneider Erzsébet

Elérhetőség: lisa.schneider10@gmx.at

Az anyanyelvi oktatás és az óvoda költségeihez félévenként 100€ hozzájárulást kérünk a szülőktől (testvérek esetén 70€). Minden további támogatást és segítséget szívesen fogadunk.

Der Elternbeitrag beträgt für alle Ungarisch-Kurse und den Kindergarten €70 pro Semester (für Geschwister €50). Über weitere Spenden freuen sich die MitarbeiterInnen der Wiener Ungarischen Schule.

BMI Elternverein

IBAN: AT82 3200 0099 1164 4168

BIC: RLNWATWW