Magyar mint idegen nyelv 8-11 évesek

Olyan gyerekek és fiatalok számára is indítunk csoportokat, akik nem tudnak magyarul, de akiknek a családja származás vagy más ok miatt kötődik a magyar nyelvhez és kultúrához. Az ő számukra a magyart idegen nyelvként tanítjuk, de a nyelvoktatás mellett alapvető ország- és kultúraismereti tartalmak átadását, valamint a nyelvi és kulturális kötődés kialakítását, illetve erősítését is célozzuk.

Kinek a jelentkezését várjuk?

Magyar származásnyelvűek

Várjuk azok jelentkezését, akik mindkét vagy egyik szülőjüktől, esetleg nagyszüleiktől tanultak magyarul és nyelvtudásukat szeretnék megtartani ill. továbbfejleszteni, szívesen bővítenék a magyar kultúrával kapcsolatos ismereteiket és érdeklődnek a magyar irodalom és történelem iránt.

Magyarul nem beszélők

A magyar népcsoporthoz tartozó, de magyarul nem beszélő diákok számára külön magyar nyelvtanfolyamokat indítunk igény esetén, melyeken a nyelv elsajátítása mellett alapvető kulturális ismereteket is szerezhetnek.

Miért fontos a származásnyelv megőrzése és fejlesztése?

Mert a kétnyelvűség

  • elősegíti a kreatív gondolkodást
  • fejleszti a kommunikációs készséget
  • előnyt jelent más idegen nyelvek tanulásánál
  • jobb elhelyezkedési lehetőségekhez juttat a munkaerőpiacokon egész Európában

Az egész társadalom számára hasznot jelent a kétnyelvűek szélesebb kulturális tapasztalata és a különbözőség iránti nagyobb toleranciája. A kétnyelvű emberek híd-szerepet töltenek be országok és kultúrák között, és jobban meg tudnak felelni a mobilitásra és a határok minél könnyebb átjárhatóságára vonatkozó modern európai törekvéseknek.

Minden korosztálynál arra törekszünk, hogy

* a tanulási folyamatot minél színesebbé tegyük hang- és filmfelvételek, interaktív feladatok, játékok és kreatív házi feladatok segítségével

* a tananyag életkorukkal és érdeklődésükkel összhangban álljon

* a csoportok jól működő közösségekké váljanak, és a gyerekek/fiatalok örömmel vegyenek részt a foglalkozásokon.

Időpont: Péntekenként 15:40-17:20

Helyszín:  Bécsi Magyar Iskola (1010 Schwedenplatz 2, 1. emelet, 8-as ajtó,szerkesztőség)

Foglalkozásvezető: Schneider Erzsébet

Elérhetőség: lisa.schneider10@gmx.at