Kik vagyunk?

A Bécsi Magyar Iskola a magyar népcsoport délutáni ill. hétvégi iskolája és óvodája. Az iskola fenntartója az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, amely rendelkezésre bocsátja helyiségeit és infrastruktúráját a Bécs, Schwedenplatz 2/9 címen található Magyar Otthonban, valamint ellátja az iskola felügyeletét. Az iskola általános vezetését Dr. Seidler Andrea, a Bécsi Egyetem Finnugor Tanszékének professzora, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének vezetőségi tagja látja el. Az iskola kerettantervének kidolgozására és a pedagógiai vezetésre Mag. Blaskó Katalin, szervezési és koordinációs feladatok ellátására Schneider Erzsébet, a kulturális rendezvények tervezésére és lebonyolítására pedig Mag. Lengyel Ferenc kapott megbízást. Az iskola mellett egy független szakértőkből álló tudományos tanácsadói testület is működik. A 25 éves hagyományokra építve a 2012/13- as tanévben új alapokra helyeztük az iskolát. Célunk egy jól szervezett, átlátható és színvonalas oktatást nyújtó intézmény működtetése.

Az iskola vezetői: Dr. Seidler Andrea, Mag. Katalin Blaskó

Iskolafenntartó: Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége