Kik vagyunk?

A Bécsi Magyar Iskola a magyar népcsoport délutáni ill. hétvégi iskolája és óvodája. Az iskola fenntartója az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, amely rendelkezésre bocsátja helyiségeit és infrastruktúráját a Bécs, Schwedenplatz 2/9 címen található Magyar Otthonban, valamint ellátja az iskola felügyeletét. Az iskola vezetését DI Sass Judit,  az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének vezetőségi tagja látja el. Szervezési és koordinációs feladatok ellátására Schneider Erzsébet, a kulturális rendezvények tervezésére és lebonyolítására pedig Mag. Lengyel Ferenc kapott megbízást. Az iskola mellett egy független szakértőkből álló tudományos tanácsadói testület is működik. A 30 éves hagyományokra építve a 2012/13- as tanévben új alapokra helyeztük az iskolát. Célunk egy jól szervezett, átlátható és színvonalas oktatást nyújtó intézmény működtetése.

Az iskola vezetője: DI Sass Judit, BEd

Iskolafenntartó: Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége