Tanítás

Mit és hogyan tanítunk?

Az oktatás elsődleges célja a magyar származásnyelvű gyerekek és fiatalok nyelvhasználatának fejlesztése szóban és írásban. Másik fő feladatunknak alapvető ismeretek átadását tekintjük a magyar irodalom, történelem és kultúra területeiről.

Pedagógiai és oktatási módszereink, illetve tananyagaink kidolgozásánál a legkorszerűbb elveket követjük és messzemenően figyelembe vesszük a kétnyelvűségkutatás tudományos eredményeit. Szakképzett óvónőink, tanítóink és tanáraink egy közös koncepció alapján dolgozzák ki óraterveiket.

Az iskolai csoportokban differenciált oktatásra törekszünk, mivel a gyerekek és fiatalok magyar nyelvi kompetenciája nagyon széles skálán mozog. A csoportok beosztásánál ezt a szempontot is figyelembe vesszük.

Bölcsődei foglakozások (Baba-Mama Csevegő)

A bölcsödei foglalkozások célja kettős: a gyermekek magyar nyelvi és zenei fejlesztése mellett közösségformáló szerepet is betöltenek. A dalok és mondókák többszöri ismétlése fejleszti a gyermek érzékenységét, fogékonyságát, színessé teszi érzelemvilágát, fejlődik emlékezete, képzelete.

Óvodai foglalkozások

 Az óvodai foglalkozásokon feladatunknak tekintjük a magyar nyelvi kifejezőkészség, a nyelvi kreativitás fejlesztését és a szókincs sokoldalú bővítését. Mindezt nyelvközpontú játékok, mondókák, dalok, mesék, mesejelenetek dramatizálása és bábozás segítségével érjük el. De ugyanennek a célnak a szolgálatába állítjuk a mozgásos játékokat, a rajzolást és a kézműves tevékenységeket is. Tematikánk a természethez, évszakokhoz, ünnepekhez kötődik, így a tapasztalat által jobban elmélyíthetjük az aktuális szókincset.

Írni és olvasni tanulók (6-7 évesek)

Az iskolát kezdő korosztály számára a nyelvi fejlesztés súlypontját a szóbeli és játékos tevékenységre helyezzük. Mesékkel, versekkel, dalokkal, nyelvi játékokkal segítjük elő a differenciált nyelvhasználat fejlődését és a szókincs bővülését. Emellett fokozatosan, iskolai ismereteik gyarapodását kiegészítve megismertetjük a gyerekeket a magyar betű- és hangrendszerrel. Ezáltal kialakítjuk bennük a nyelvek különbségeire való reflektálás készségét.

Kisiskolások (7-10 évesek)

Az írni és olvasni már tudó kisiskolások oktatásában a szóbeli készségfejlesztés mellett szerepet kap az írás és olvasás gyakorlása is. Ennél a korosztálynál is a játékos, kreativítást fejlesztő feladatokra helyezzük a hangsúlyt. A nyelvi kifejezőeszközök és a szókincs bővítését dalok, rövidebb irodalmi szövegek és szövegrészletek segítségével kívánjuk elérni.

Nagyobb gyerekek és fiatalok (11-18 évesek)

A magyar nyelvi kifejezőkészség írásbeli és szóbeli fejlesztését a nagyobbaknál is életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelő nyelvi és kulturális ismeretek közvetítésén keresztül szeretnénk elérni. Az órákat három fő súlypont szerint strukturáljuk:

  • szisztematikusan tanítjuk a magyar nyelv nyelvtani rendszerét, ösztönözzük a német és a magyar működésének összehasonlítását
  • több órán keresztül foglalkozunk egy-egy témakörrel, amely elsősorban irodalmi szövegekre, szövegrészletekre épül
  • felhasználjuk a diákok aktuális nyelvi, kulturális és országismereti élményeit, vagy ezek bővítésére ösztönözzük öket

Magyar nyelv kezdőknek

Olyan gyerekek és fiatalok számára is indítunk csoportokat, akik nem tudnak magyarul, de akiknek a családja származás vagy más ok miatt kötődik a magyar nyelvhez és kultúrához. Az ő számukra a magyart idegen nyelvként tanítjuk, de a nyelvoktatás mellett alapvető ország- és kultúraismereti tartalmak átadását, valamint a nyelvi és kulturális kötődés kialakítását, illetve erősítését is célozzuk.

Kinek a jelentkezését várjuk?

Magyar származásnyelvűek és magyar anyanyelvűek

Várjuk azok jelentkezését, akik mindkét vagy egyik szülőjüktől, esetleg nagyszüleiktől tanultak magyarul és nyelvtudásukat szeretnék megtartani ill. továbbfejleszteni, szívesen bővítenék a magyar kultúrával kapcsolatos ismereteiket és érdeklődnek a magyar irodalom és történelem iránt. Természetesen szívesen fogadjuk azokat a családokat is, akik az utóbbi időben érkeztek Magyarországról.

Magyarul nem beszélők

A magyar népcsoporthoz tartozó, de magyarul nem beszélő diákok számára külön magyar nyelvtanfolyamokat indítunk igény esetén, melyeken a nyelv elsajátítása mellett alapvető kulturális ismereteket is szerezhetnek.

Miért fontos a származásnyelv megőrzése és fejlesztése?

Mert a kétnyelvűség

  • elősegíti a kreatív gondolkodást
  • fejleszti a kommunikációs készséget
  • előnyt jelent más idegen nyelvek tanulásánál
  • jobb elhelyezkedési lehetőségekhez juttat a munkaerőpiacokon egész Európában

Az egész társadalom számára hasznot jelent a kétnyelvűek szélesebb kulturális tapasztalata és a különbözőség iránti nagyobb toleranciája. A kétnyelvű emberek híd-szerepet töltenek be országok és kultúrák között, és jobban meg tudnak felelni a mobilitásra és a határok minél könnyebb átjárhatóságára vonatkozó modern európai törekvéseknek.

Milyen tanfolyamokra lehet jelentkezni?

Heti és kétheti oktatás.

Minden korosztálynál arra törekszünk, hogy

* a tanulási folyamatot minél színesebbé tegyük hang- és filmfelvételek, interaktív feladatok, játékok és kreatív házi feladatok segítségével

* a tananyag életkorukkal és érdeklődésükkel összhangban álljon

* a csoportok jól működő közösségekké váljanak, és a gyerekek/fiatalok örömmel vegyenek részt a foglalkozásokon.

 
Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s